V prípade záujmu o jazdenie je potrebné sa objednať

Ing. Tomáš Králik – vedúci chovu koní

Carla Kostková – tréningy jazdeckej školy

Naše služby

Jazda na koni

Príprava na jazdecké preteky v parkúrovom skákaní

Ustajnenie

Predaj krmiva pre hospodárske zvieratá

Jazdecké tábory (cez letné prázdniny)

Výcvik koní

Jazdecké preteky

Naši jazdci sa pravidelne zúčastňujú tréningov, ktoré ich kvalitne pripavujú na rôzne parkúrové preteky po celom Slovensku a Maďarsku.

Jazdecká škola

V rámci jazdeckého klubu Gemgal Rožňava organizujeme jazdeckú školu pre verejnosť – mládež zo širokého okolia od cca 6-8 rokov.

*Terénna jazda na koni nie je vhodná pre začiatočníkov! V prípade záujmu o terénnu jazdu na koni je nutné aby bol jazdec skúsený, poprípade aby mal dostatočné zručnosti !

Cenník